Studentų atstovai studijų programų komitetuose

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir studentų atstovas.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

VU CHGF studentų atstovai:

Atstovų koordinatorė
Miglė Beatričė Mickevičiūtė
atstovai@chgf.vusa.lt
+370 622 20 761

Chemijos ir Nanomedžiagų chemijos bakalauro
Aurelija Gulbicka ir Rugilė Žilėnaitė
aurelija.gulbicka@chf.stud.vu.lt +370 612 21 718
rugile.zilenaite@chf.stud.vu.lt +370 626 20 827

Biochemijos bakalauro
Klaudija Mačiūtė
klaudija.maciute@chf.stud.vu.lt
+370 672 53 368

Chemijos ir Nanomedžiagų chemijos magistro
Vytautas Steckis ir Titas Širšinaitis
vytautas.steckis@chgf.stud.vu.lt +370 623 48 833
titas.sirsinaitis@chgf.stud.vu.lt +370 617 06 699

Farmacinės chemijos magistro
Miglė Beatričė Mickevičiūtė – Laikinai
migle.mickeviciute@chf.stud.vu.lt
+370 622 20 761

Geografijos bakalauro
Raminta Povilaitytė
raminta.povilaityte@chgf.stud.vu.lt
+370 689 36 745

Geografijos ir kraštotvarkos magistro
Lukas Dvilevičius
erikas.dvilevicius@gf.stud.vu.lt
+370 605 58 683

Geologijos bakalauro ir magistro
Tomas Gečas ir Arina Ašipauskaitė
tomas.gecas@chgf.stud.vu.lt +370 674 27 338
arina.asipauskaite@chgf.stud.vu.lt +370 609 59 061

Meteorologijos ir hidrologijos bakalauro ir Hidrometeorologijos magistro
Laurynas Klimavičius ir Justina Gurklytė
laurynas.klimavicius@gf.stud.vu.lt
justina.gurklyte@gf.stud.vu.lt +370 624 68 074

Kartografijos ir GIS bakalauro ir Kartografijos magistro
Romena Galdikaitė ir Evaldas Kazlauskas
romena.galdikaite@chgf.stud.vu.lt +370 651 85 193
evaldas.kazlauskas@gf.stud.vu.lt +370 651 85 193