Studentų atstovai studijų programų komitetuose

Studijų programų komitetai

Studijų programos komitetas rūpinasi studijų programų įgyvendinimu: stebi studijų programos tikslų, ugdomų kompetencijų, turinio, metodų ir studentų pasiekimų vertinimų vientisumą, studijų programos aktualumą ir konkurencingumą, remdamasis dėstytojų bei studentų nuomone analizuoja studijų programos įgyvendinimą ir identifikavus problemas, siūlo jų sprendimo būdus, atnaujina studijų programą. Šis komitetas taip pat aprobuoja studentų individualius studijų planus.

Studijų programos komitetą sudaro keli programos dėstytojai, socialinis partneris ir studentų atstovas.

Į studentų atstovą savo studijų programos komitete gali kreiptis, jei turi pasiūlymų, kaip būtų galima pagerinti studijų programos vykdymo kokybę ir kitais studijų programos vykdymo ar individualaus studijų plano sudarymo klausimais.

VU CHGF studentų atstovai:

Chemijos bakalauro
Monika Milaknytė
monika.milaknyte@chf.stud.vu.lt
+370 696 83 618

Chemijos magistro
Rokas Petrauskas
rokas.petrauskas@chf.stud.vu.lt
+370 629 91 622

Biochemijos bakalauro
Laima Jasionytė
laima.jasionyte@chf.stud.vu.lt
+370 617 39 722

Nanomedžiagų chemijos bakalauro
Justas Radzevičius
justas.radzevicius@chf.stud.vu.lt
+370 606 24 898

Nanomedžiagų chemijos magistro
Gintarė Plečkaitytė
gintare.pleckaityte@chf.stud.vu.lt
+370 628 69 166

Geografijos bakalauro
Gintarė Alminauskaitė
gintare.alminauskaite@gf.stud.vu.lt
+370 675 23 265

Geografijos ir kraštotvarkos magistro
Giedrė Tuskaitė
giedre.tuskaite@gf.stud.vu.lt
+370 621 41 166

Geologijos bakalauro
Arina Ašipauskaitė
arina.asipauskaite@gf.stud.vu.lt
+370 609 59 061

Geologijos magistro
Tomas Gečas
tomas.gecas@gf.stud.vu.lt
+370 674 27 388

Meterologijos ir hidrologijos bakalauro
Giedrius Uselis
giedriususelis@gf.stud.vu.lt
+370 630 44 830

Hidrometerologijos magistro
Simona Dalinkevičiūtė
simona.dalinkeviciute@gf.stud.vu.lt
+370 636 12 163

Kartografijos ir GIS bakalauro
Romena Galdikaitė
romenagaldikaite@gmail.com
+370 651 85 193

Kartografijos magistro
Irena Ciparytė
iciparyte@gmail.com
+370 636 81 270