Studentų atstovai

VU SA parlamentas

Parlamentas tvirtina VU SA CHGF biudžetą, veiklos planą, svarsto ir formuoja organizacijos pozicijas svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais.

VU CHGF Parlamentas susideda iš VU SA CHGF išrinktų atstovų, Tarybos narių, Prezidento bei viceprezidentų.
Agnė Paulauskaitė (El. p. pirmininkas@chgf.vusa.lt)
Lukas Lisauskas (El. p. Lisauskaslukas@gmail.com)
Lukas Neverdauskas (El. p. l.neverdauskas@gmail.com)

VU KAP Taryba

VU CHGF fakulteto Taryba priima sprendimus dėl Fakulteto  mokslinių tyrimų ir studijų organizavimo bei koordinavimo, Fakulteto mokslo darbuotojų ir dėstytojų ugdymo, lėšų, patalpų, įrengimų ir kito turto panaudojimo, įsigijimo bei modernizavimo, savo veiksmus suderinusi su kitomis suinteresuotomis šalimis bei Universiteto politika.

VU CHGF Tarybą sudaro VU CHGF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.
Agnė Paulauskaitė (El. p. pirmininkas@chgf.vusa.lt)
Lukas Lisauskas (El. p. Lisauskaslukas@gmail.com)
Tomas Gečas (El. p. gecas.tom@gmail.com)

VU CHGF Ginčų nagrinėjimo komisija

VU CHGF Ginčų nagrinėjimo komisija nagrinėja skundus dėl galutinio dalyko įvertinimo arba dėl procedūrinių egzaminų pažeidimų. Į ją gali kreiptis, jei nesutinki su egzaminavimo tvarka ir / ar su egzamino (įskaitos) arba koliokviumo įvertinimu. Gavusi skundą, Komisija pirmiausia sprendžia, ar apeliacija motyvuota ir tik tuomet ją svarsto.

Komisijos sprendimu studento darbas gali būti įvertintas iš naujo. Išnagrinėjus apeliaciją, apelianto studijų rezultatas negali būti sumažintas. Jeigu Komisija nustato, kad egzamino metu buvo procedūrinių pažeidimų, egzamino vertinimas gali būti anuliuotas ir studentui suteikta galimybę jį laikyti dar kartą.

VU CHGF Ginčų nagrinėjimo komisiją sudaro 3 VU CHGF dėstytojai ir 3 studentų atstovai.
Klaudija Mačiūtė (El. p. klaudija.maciute@gmail.com)
Laima Jasionytė (El. p. laimaukas@gmail.com)
Lukas Neverdauskas (El. p. l.neverdauskas@gmail.com)

VU CHGF Akademinės etikos komisija

VU CHGF Akademinės etikos komisija nagrinėja pareiškimus dėl akademinės bendruomenės narių (dėstytojų, studentų ar kitų universiteto darbuotojų) veiksmų, pažeidžiančių akademinę etiką.

VU CHGF Akademinės etikos komisiją sudaro 4 VU CHGF dėstytojai ir 2 studentų atstovai.
Lukas Lisauskas (El. p. Lisauskaslukas@gmail.com)
Goda Andrijaitytė (El. p. godaandrijaityte@gmail.com)

VU KAP Priėmimo-atestacijos komisija

VU KAP Priėmimo-atestacijos komisija sprendžia dėstytojų priėmimo ir sutarčių su Universitetu pratęsimo klausimus. Baigiantis dėstytojo darbo sutarties su Universitetu laikotarpiui, Komisija vertina dėstytojo veiklą studijų vykdymo bei mokslinė veiklą ir sprendžia, ar darbo sutartis bus pratęsta.

VU KAP Priėmimo-atestacijos komisiją sudaro 3 nariai: Universiteto dėstytojai ir 1 studentų atstovas.
Tomas Gečas (El. p. gecas.tom@gmail.com)