Skatinamosios stipendijos

  • Stipendijos geriausiai besimokantiems valstybės finansuojamiems studentams skiriamos du kartus per metus: rudens (rugpjūčio – sausio) ir pavasario (vasario – liepos) semestre. Baigiamųjų kursų studentams pavasario semestre stipendija skiriama vasario – birželio mėnesiais.
  • Stipendijos neskiriamos studijuojantiems pirmosios ir antrosios pakopų bei vientisųjų studijų pirmajame semestre.
  • Geriausiai besimokantys studentai nustatomi kiekvieną semestrą kiekvienoje studijų programoje ir kurse atskirai pagal studijų rezultatus, vadovaujantis geriausiųjų eilės sudarymo kriterijais.
  • Šios stipendijos skolų turintiems studentams neskiriamos.
  • Stipendijos už mokymosi rezultatus yra paprastos 1,5 BSI (57 EUR) ir padidintos 2,5 BSI (95 EUR). Padidintoms stipendijoms skiriama 30 proc. skatinamųjų stipendijų fonde esančių lėšų, paprastoms stipendijoms – 70 proc.
  • Akademinio padalinio vadovo sudarytos penkių narių komisijos, į kurios sudėtį įeina du to padalinio studentų atstovybės nariai, sprendimu, skatinamosios stipendijos gali būti perskirstytos toje pačioje studijų pakopoje tarp programų (šakų) 20 proc. kursui skirto skatinamųjų stipendijų fondo ribose.

Rekomenduojamas stipendijų pervedimo laikas – einamojo mėnesio 27 diena. Šis terminas taikomas visoms stipendijų rūšims.

Daugiau informacijos apie skatinamąsias stipendijas galite rasti VU stipendijų nuostatuose.