Perlaikymai, skolos

Kada vyksta egzaminų perlaikymai?
Perlaikymai vyksta pirmas dvi naujo semestro savaites.

Ką daryti susirgus perlaikymo metu?
Pranešti dekanatui (studijų skyriui) ne vėliau kaip per 3 darbo dienas nuo perlaikymo dienos ir sutartu laiku pristatyti neatvykimą pateisinantį dokumentą.

Jei pirmame semestre gavau skolą, o per perlaikymą jos išsitaisyti nepavyko, ar dar turiu progą nemokamai perlaikyti šį dalyką rugsėjį?
Ne, tokios galimybės neturi – teks kartoti kursą, sumokėti už dalyko kreditus ir laikyti egzaminą arba pasirašyti eksterno sutartį ir laikyti egzaminą eksternu.

Ką daryti, jei tą pačią dieną turiu dviejų egzaminų perlaikymus? Ar galiu kurį nors egzaminą laikyti kitu metu? Į ką tokiu atveju kreiptis?
Gali tartis su dėstytojais – galbūt kuris nors leis perlaikyti egzaminą kitu metu.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų? Kada skola yra laikoma akademine skola? Jei šį, pavasario, semestrą neišlaikysiu trijų ar keturių egzaminų, ar jau būsiu šalinamas, ar per pakartotinį egzaminų laikymo laikotarpį rudenį galėsiu sau ramiai viską perlaikyti?
Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų akademinių skolų, tad net jeigu neišlaikytum visų dalykų, dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį. Akademinė skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).