Išrinktas naujasis VU SA CHGF pirmininkas

raudona2

Šių metų balandžio 6 dieną vyko Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Chemijos ir geomokslų fakultete ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu Justas Radzevičius pristatė VU SA CHGF 2016–2017 metų veiklos ataskaitą, VU SA Revizijos komisijos pirmininkė Rasa Ibelhauptaitė pristatė Revizijos rekomendacijas padaliniui. Buvo išrinktas naujasis VU SA CHGF pirmininkas, studentų atstovai į VU CHGF valdymo organus, komisijas ir komitetus bei VU SA valdymo organus.

Naujuoju VU SA CHGF pirmininku išrinktas pirmo kurso biochemijos studijų programos studentas Lukas Lisauskas.
VU SA CHGF kolegialaus valdymo organo (valdybos) nariais išrinkti: Gintarė Alminauskaitė, Laima Jasionytė, Tomas Kaveckas ir Justas Radzevičius.

Studentų atstovais Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto taryboje išrinkti Rokas Petrauskas (Chemija, 1 magistrantūros kursas) ir Tomas Gečas (Geologija, 1 magistrantūros kursas).
Studentų atstovais fakulteto komisijose ir kolegijose išrinkti:

 • Ginčų nagrinėjimo komisija – Arina Ašipauskaitė (Geologija, 3 kursas), Laima Jasionytė (Biochemija, 2 kursas), Justas Radzevičius (Nanomedžiagų chemija, 3 kursas)
 • Akademinės etikos komisija – Arina Ašipauskaitė, Klaudija Mačiūtė (Biochemija, 1 kursas)
 • Priėmimo-atestacinė komisija – Justas Radzevičius
 • Studijų kolegija – Laima Jasionytė

Studentų atstovais studijų programų komitetuose (SPK) išrinkti:

 • Biochemijos bakalauro – Laima Jasionytė
 • Chemijos bakalauro – Monika Milaknytė (Chemija, 3 kursas)
 • Chemijos magistro – Rokas Petraukas
 • Geografijos bakalauro – Gintarė Alminauskaitė (Geografija, 3 kursas)
 • Geologijos bakalauro – Arina Ašipauskaitė
 • Geologijos magistro – Tomas Gečas
 • Kartografijos magistro – Audrius Kalesnikovas (Kartografija, 1 magistrantūros kursas)
 • Nanomedžiagų chemijos bakalauro – Justas Radzevičius

Studentų atstovai bakalauro Meteorologijos ir hidrologijos, magistro Geografijos ir kraštotvarkos, magistro Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, magistro Hidrometeorologijos ir magistro Nanomedžiagų chemijos SPK tęs savo darbą iki bus išrinkti nauji studentų atstovai. Norintys tapti šių studijų programų atstovais, gali kreiptis į atstovų koordinatorių el. paštu atstovai@chgf.vusa.lt.

Studentų atstovėmis VU SA Parlamente išrinktos Arina Ašipauskaitė ir Klaudija Mačiūtė.

Studentų delegatais į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją išrinkti: Goda Andrijaitytė, Arina Ašipauskaitė, Laima Jasionytė, Lukas Lisauskas, Klaudija Mačiūtė, Benita Makaravičiūtė, Justas Radzevičius, Andrėja Tereškinaitė, Emilija Zakaitė, Marius Žeimantas.

pilka2

CV ir motyvaciniai laiškai VU SA CHGF rinkiminei – ataskaitinei konferencijai

Iki kovo 31 dienos visi studentai, norėję kandidatuoti į VU SA CHGF pirmininko, valdybos nario arba VU CHGF Tarybos studentų atstovo pareigas siuntė CV ir motyvacinius laiškus. Publikuojame juos viešai.

Į pirmininko pareigas kandidatuoja Lukas Lisauskas. Štai jo CV:

Luko Lisausko CV

ir motyvacinis laiškas:

Luko Lisausko motyvacinis laiškas pirmininko pareigoms

Į VU SA CHGF valdybos nario pareigas kandidatuoja:

Justas Radzevičius:

Justo Radzevičiaus motyvacinis laiškas

Laima Jasionytė:

Laimos Jasionytės motyvacinis laiškas

Lukas Lisauskas:

Luko Lisausko motyvacinis laiškas

Tomas Kaveckas:

Tomo Kavecko motyvacinis laiškas

Gintarė Alminauskaitė:

Gintarės Alminauskaitės motyvacinis laiškas

Visa ataskaitinės – rinkiminės konferencijos darbotvarkė:

2017 metų ataskaitinės – rinkiminės konferencijos darbotvarkė

Pirmoji VU SA CHGF ataskaitinė – rinkiminė konferencija jau ne už kalnų. Pirmininkas tars porą žodžių, kas buvo nuveikta per
2016-2017 metus. Taigi, konferencijos metu ne tik išklausysime kadenciją baigiančio VU SA CHGF pirmininko ataskaitą, bet ir išsirinksime naująjį VU SA CHGF pirmininką, pagrindinį valdymo organą – valdybą, Studentų atstovus į VU CHGF Tarybą, ginčų nagrinėjimo komisiją, priėmimo-atestacinę komisiją, taip pat atstovus į VU SA Parlamentą.
Konferencija įvyks šių metų balandžio 6 d. 18 val. VU CHGF KDA (Naugarduko g. 24)
Jei nori kandidatuoti į:
Pirmininko pareigas – iki kovo 31 d. atsiųsti savo CV ir motyvacinį laišką paštu pirmininkas@chf.vusa.lt
Valdybos nario pareigas – iki kovo 31 d.. atsiųsti savo motyvacinį laišką paštu pirmininkas@chf.vusa.lt
VU CHGF Tarybos studentų atstovo pareigas – iki kovo 31 d. atsiųsti savo CV ir motyvacinį laišką paštu pirmininkas@chf.vusa.lt
Norintys tapti studentų atstovais VU CHGF ginčų nagrinėjimo komisijoje, akademinės etikos komisijoje ar priėmimo-atestacinėje komisijoje, VU SA parlamente galės savo kandidatūras išsikelti ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu.
P.S. Kandidatuoti į bet kurias pareigas gali visi VU CHGF Studentai!!!!

Vieningai Už Studentų ateitį!

Rekomendaciniai rašto darbų rengimo ir vertinimo kriterijai

VU SA ChGF 2016-2017 metų veiklos planuose buvo numatyta sukurti rekomendacinius rašto darbų rengimo ir vertinimo kriterijus. Visą semestrą atstovybė kartu su dėstytojais kūrė, taisė ir naujino šiuos kriterijus. Šie kriterijai yra rekomendaciniai, kiekvienas dėstytojas turi pilną teisę jais varijuoti, pateikti papildomus savo reikalavimus ar vertinimo gaires. Mes sukūrėme tik rekomendacijas, kurios padėtų dėstytojams planuoti savo darbų veiklą.

Rekomendaciniai rašto darbų rengimo ir vertinimo kriterijai

VU SA ChF neeilinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija

raudona2

2017 sausio 5 d. 18 h VU Chemijos fakulteto Neorganinės chemijos auditorijoje (NChA) vyks VU SA ChF neeilinė ataskaitinė – rinkiminė konferencija, kurios metu bus keičiami VU SA ChF nuostatai, renkami studentų atstovai į fakulteto komisijas.

Su renginio darbotvarke galite susipažinti čia

Konferencijos metu bus atnaujinti VU SA ChF nuostatai bei renkami:

 • 2 atstovai į ChGF Tarybą;
 • 2 atstovai į akademinės etikos komisiją;
 • 1 atstovas į priėmimo-atestacijos komisiją;
 • 3 atstovai į ginčų nagrinėjimo komisiją;
 • 2 atstovai į VU SA Parlamentą;

Su Konferencijos ir Susirinkimo metu tvirtinamais dokumentais galite susipažinti čia:

VU SA ChGF nuostatai

Norėdami tapti studentų atstovais apie savo kandidatūrą galite pranešti info@chf.vusa.lt arba išsikelti Konferencijos metu.

pilka2