VU SA CHGF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapį


Darbo laikas:

Karantino laikotarpiu dirbame nuotoliniu būdu.

Chemijos institutas
Naugarduko g. 24, 164 kab.

Geomokslų institutas
M. K. Čiurlionio g. 21/27, 3 korpusas, 109 kab.

Tel. +370 607 77 926

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA CHGF Facebook puslapį.

Organizuoja VU SA CHGF veiklą, seka sričių koordinatorių darbą bei prižiūri VU SA CHGF metų plano įgyvendinimą
Pirmininkas
Ignas Mugenis

Tel. +370 606 08 043

pirmininkas@chgf.vusa.lt

Užtikrina grįžtamojo ryšio dėstytojams ir studentams teikimą, rūpinasi akademinių ir socialinių problemų sprendimu ir VU CHGF socialine aplinka
Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė
Gabija Navašinskaitė

Tel. +370 603 20 236

soc-akadem@chgf.vusa.lt

Organizuoja VU SA CHGF renginius, bendradarbiauja su kitais VU SA padaliniais ir VU SA Centriniu biuru vykdant renginius ar projektus. Renka komandą ir organizuoja chemikų dienas.
Organizacinės srities koordinatorius
Egmontas Taraila

Tel. +370 663 76 318

org@chgf.vusa.lt

Užtikrina laikraščio leidybą, propaguoja kūrybinę veiklą CHGF bendruomenėje, rengia Kalėdinio pašto akciją
Laikraščio „Acetonas“ vyr. redaktorius
Adomas Gedvilas

Tel. +370 638 26 894

acetonas@chgf.vusa.lt

Bendrauja su VU CHGF administracija su atstovavimo sritimi susijusiais klausimais, dirba su studentų atstovais padalinyje, dalinasi su seniūnais naudinga informacija
Atstovų koordinatorė
Monika Paulauskaitė
Populiarina chemijos mokslą studentų ir moksleivių tarpe, atstovauja VU, VU CHGF, chemijos mokslą renginiuose bei projektuose
Chemikų studentų mokslinės draugijos koordinatorė
Milda Stachnevičiūtė

Tel. +370 634 15 458

chsmd@chgf.vusa.lt

Nuolat renka ir viešina informaciją apie VU SA ir VU SA CHGF veiklą, užtikrina originalaus komunikacinio turinio kūrimą, koordinuoja lėšų pritraukimą renginių organizavimui, inicijuoja ir plėtoja VU CHGF ir VU SA CHGF atributikos teikimą
Komunikacijos ir marketingo koordinatorė
Beatričė Urbaitė
Koordinuoja kuratorių darbą, užtikrina efektyvią kuratorių veiklą priėmimų ir pirmakursių stovyklos metu
Integracijos proceso koordinatorius
Evaldas Kvietkauskas

Tel. +370 653 42 189

integracija@chgf.vusa.lt