VU SA CHGF koordinatoriai

<< Grįžti į pradinį puslapįDarbo laikas:

Karantino laikotarpiu dirbame nuotoliniu būdu.

Chemijos institutas
Naugarduko g. 24, 164 kab.

Geomokslų institutas
M. K. Čiurlionio g. 21/27, 3 korpusas, 109 kab.

Tel. +370 607 77 926

Jei atsakymo į laišką negaunate per 3 darbo dienas, pakartotinai jį persiųskite arba rašykite į VU SA CHGF Facebook puslapį.


Organizuoja VU SA CHGF veiklą, seka sričių koordinatorių darbą bei prižiūri VU SA CHGF metų plano įgyvendinimą

Pirmininkas

Ignas Mugenis
Tel. +370 606 08 043
pirmininkas@chgf.vusa.lt

Užtikrina grįžtamojo ryšio dėstytojams ir studentams teikimą, rūpinasi akademinių ir socialinių problemų sprendimu ir VU CHGF socialine aplinka

Socialinio-akademinio proceso reikalų koordinatorė

Gabija Navašinskaitė
Tel. +370 603 20 236
soc-akadem@chgf.vusa.lt

Rūpinasi naujų narių pritraukimu bei išlaikymu ir inicijuoja kokybišką vidinės komunikacijos veikimą, organizuoja VU SA CHGF mokymus.

Žmogiškųjų išteklių koordinatorė

Vejūnė Vasiliauskaitė

Nuolat renka ir viešina informaciją apie VU SA ir VU SA CHGF veiklą, užtikrina originalaus komunikacinio turinio kūrimą, koordinuoja lėšų pritraukimą renginių organizavimui, inicijuoja ir plėtoja VU CHGF ir VU SA CHGF atributikos teikimą

Komunikacijos ir marketingo koordinatorė

Beatričė Urbaitė

Organizuoja VU SA CHGF renginius, bendradarbiauja su kitais VU SA padaliniais ir VU SA Centriniu biuru vykdant renginius ar projektus. Renka komandą ir organizuoja chemikų dienas.

Organizacinės srities koordinatorius

Egmontas Taraila
Tel. +370 663 76 318
org@chgf.vusa.lt

Užtikrina laikraščio leidybą, propaguoja kūrybinę veiklą CHGF bendruomenėje, rengia Kalėdinio pašto akciją

Laikraščio „Acetonas“ vyr. redaktorius

Adomas Gedvilas
Tel. +370 638 26 894
acetonas@chgf.vusa.lt

Bendrauja su VU CHGF administracija su atstovavimo sritimi susijusiais klausimais, dirba su studentų atstovais padalinyje, dalinasi su seniūnais naudinga informacija

Atstovų koordinatorė

Monika Paulauskaitė

Populiarina chemijos mokslą studentų ir moksleivių tarpe, atstovauja VU, VU CHGF, chemijos mokslą renginiuose bei projektuose

Chemikų studentų mokslinės draugijos koordinatorė

Milda Stachnevičiūtė
Tel. +370 634 15 458
chsmd@chgf.vusa.lt

Koordinuoja kuratorių darbą, užtikrina efektyvią kuratorių veiklą priėmimų ir pirmakursių stovyklos metu

Integracijos proceso koordinatorius

Evaldas Kvietkauskas
Tel. +370 653 42 189
integracija@chgf.vusa.lt