Kurso kartojimas

Ar reikia mokėti už kurso kartojimą neišlaikius įskaitos? 
Reikia.

Už ką reikia mokėti kartojantiesiems kursą – ar tik už kreditus, ar ir už egzamino perlaikymą? Ką reikėtų daryti sumokėjus įmoką?
Kartojantieji kursą moka tik už kreditus – atskirai už egzamino laikymą mokėti nereikia. Sumokėjus įmoką reikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti tai įrodantį kvitą.

Ar man reikės mokėti už kreditus, jeigu nesu gavęs praeito semestro laisvojo dalyko įskaitos? Jei taip, tai kada?
Taip, reikės mokėti, tačiau tik kitą semestrą (kai kartosi kursą).

Pirmą pusmetį buvau neprileistas prie egzamino ir dabar turėčiau kartoti to dalyko kursą. Ar prieš tai turiu gauti kokius nors dokumentus?
Jokių dokumentų gauti nereikia, tik pranešk dėstytojui, o kai pasirodys dekanato (studijų skyriaus) skelbimas, reikės susimokėti. Prieš laikydamas egzaminą dar turėsi gauti egzamino lapelį.