Gretutinės studijos ir pasirenkamieji dalykai

GRETUTINĖS STUDIJOS

Studentai šalia pagrindinių savo studijų gali pasirinkti gretutines studijas (dar vieną kalbą, literatūrą, kultūrą ar kitas studijas, kurias siūlys universitetas) ir įgyti dvigubą bakalauro laipsnį.

REGISTRACIJA Į PASIRENKAMUOSIUS DALYKUS IR GRETUTINES STUDIJAS

Semestro pabaigoje studentai privalo registruotis į kito semestro pasirenkamuosius dalykus/modulius ir, jeigu studentas renkasi gretutines studijas, į gretutinių studijų dalykus/modulius. Registracijos pavasario semestro pasirenkamųjų dalykų (modulių) studijoms galutinis terminas yra gruodžio 15 d., o rudens semestro – gegužės 15 d. Pirmojo studijų semestro studentai į pasirenkamuosius dalykus (modulius) privalo registruotis per pirmas dvi semestro savaites. Apie sprendimą rinktis gretutines studijas studentas raštu informuoja šias studijas vykdantį akademinį kamieninį padalinį ne vėliau kaip likus vienam semestrui iki gretutinių studijų pradžios: jei jos prasideda pavasario semestre – per rugsėjo mėnesį, jei rudens semestre – per vasario mėnesį. Susitarimas dėl gretutinių studijų, kuriame reglamentuojami studento įsipareigojimai bei teisė atsisakyti gretutinių studijų programos, sudaromas iki spalio 15 d., jei gretutinės studijos prasideda pavasario semestre, arba iki kovo 15 d., jei gretutinės studijos prasideda rudens semestre.

REGISTRACIJA Į UŽSIENIO KALBAS

Vilniaus universiteto studentai gali papildomai studijuoti pasirinktą užsienio kalbą ir taip plėsti savo žinias.

Registruotis į šiuos kalbų mokymus galima kiekvieno semestro pradžioje Vilniaus universiteto informacinėje sistemoje (skiltyje „Kita užsienio kalba“). Ten taip pat rasite informaciją apie galimus kalbų mokymosi lygius ir tvarkaraščius.

Vilniaus universitetas dalį užsienio kalbos (kuri studijuojama papildomai, kaip ne studijų programos dalykas) mokymosi kainos kompensuoja, todėl Vilniaus universiteto studentams vieno semestro kaina yra 55 Eur.

Informacija apie išklausytus ne studijų programos (užsienio kalbos) dalykus yra įtraukiama į diplomo priedėlį ir, jeigu reikalinga, išduodama papildoma pažyma.