Egzaminai

Jei dėl svarbios priežasties studentas neatvyko į egzaminą, jis privalo per 3 darbo dienas nuo tvarkaraštyje numatytos egzamino ar įskaitos datos pranešti dekanatui ir iki dekanato nustatyto laiko pateikti pateisinamąjį dokumentą.

Jei studentas susirgo egzaminų laikymo laikotarpio metu, jis turi pristatyti dekanatui gydytojo pažymą ir egzaminų laikymo laikotarpis pratęsiamas gydymo įstaigų išduotame nedarbingumo pažymėjime nurodytam laikui, bet ne daugiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios.

Vilniaus universitete egzaminas gali vykti tik raštu, raštu ir žodžiu, bet tik žodžiu vykti negali.

Jei studentas neišlaiko egzamino jo laikymo metu, jis tai gali padaryti per perlaikymus, kurie vyksta per pirmas dvi naujo semestro savaites.

Pasibaigus egzaminų (įskaitų) perlaikymo terminui ne daugiau kaip 15 kreditų apimties akademinių skolų turintis studentas, norintis tęsti studijas, turi kreiptis į Padalinio vadovą su prašymu leisti kartoti atitinkamų dalykų studijas arba laikyti egzaminą ekternu.

Baigiamojo kurso studentams, pasibaigus priešpaskutinio semestro egzaminų perlaikymo ir (ar) paskutinio studijų semestro egzaminų laikymo terminui, turintiems ne daugiau nei 15 kreditų apimties akademinių skolų, Padalinio vadovas gali taikyti išimtis ir leisti atitinkamus egzaminus perlaikyti iki baigiamųjų darbų gynimo pradžios.