Dažniausiai užduodami klausimai

 LSP

Pamečiau LSP, ką daryti? Ar turėsiu mokėti baudą?
Pranešk apie tai savo fakulteto LSP koordinatoriui. Baudos mokėti nereikės, jeigu gaminsies naują LSP.

Daugiau klausimų apie LSP.

Bendrabučiai

Noriu apsigyventi bendrabutyje, todėl nusiunčiau bendrabučio, kuriame noriu gyventi, administratoriui rašytinį prašymą. Ar jis bus priimtas?
Ne, tokios formos prašymas nebus priimtas, nes registracija yra atliekama el. būdu adresu www.bustas.vu.lt

Daugiau klausimų apie bendrabučius.

Skatinamosios stipendijos

Aš turiu akademinę skolą. Ar turiu galimybę gauti skatinamąją stipendiją?
Skatinamoji stipendija skiriama pagal geriausiųjų eilę, kurios priekyje rikiuojasi gerai besimokantys studentai, kurie neturi nei vienos akademinės skolos. Sąrašo pabaigoje atsiduria studentai, turntys akademinių skolų, tad tikimybė gauti skatinamąją stipendiją yra labai maža.

Daugiau klausimų apie skatinamasias stipendijas.

Finansinė parama

Kur ir kada bus galima sužinoti, ar gavau socialinę stipendiją? 
Apie paskirtą socialinę stipendiją gali sužinoti prisijungęs prie savo paraiškos per www.vsf.lt arba būsi informuotas elektroniniu laišku Valstybinio studijų fondo. Apie paskirtą vienkartinę socialinę stipendiją gali sužinoti prisijungęs prie savo paskyros VU informacinėje sistemoje.

Daugiau klausimų apie finansinę paramą.

Paskolos

Ar įmanoma per metus gauti daugiau nei vieną paskolą?
Galima, jei prašai skirtingų rūšių paskolų (pvz.: išvažiuoji, todėl prašai studijoms užsienyje ir taip pat prašai paskolos gyvenimo išlaidoms padengti). Svarbu tik tai, kad paskolų suma neviršytų 385 BSI (14 630 €).

Daugiau klausimų apie paskolas.

Finansavimo peržiūrėjimas (rotacija)

Kada vyksta studentų finansavimo peržiūrėjimas?

Pirmoji rotacija pagal naujai įsigalėjusią tvarką bus vykdoma nuo 2018 m. Rugsėjo 30 d.

 

Daugiau klausimų apie finansavimo peržiūrėjimą.

Kaip rotuojami studentai, grįžę iš Erasmus?

Jei studentas studijų semestro metu buvo išvykęs dalinėms studijoms užsienyje, tai jis bus rotuojamas pagal paskutinio semestro pažymių vidurkį.

Kaip sužinoti, kelintas aš esu rotacijoje?

Savo vietą rotacijoje gali sužinoti apsilankęs VU informacinėje sistemoje ▸ Studijos ▸ Pažangumo eilė.

 

Apeliacijos

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar įmanoma būtų kaip nors peržiūrėti savo darbą? 
Savo darbą peržiūrėti galima, tik reikia iš anksto susitarti su dėstytoju. Darbai katedroje saugomi šešis mėnesius po egzamino laikymo. Jeigu ketini rašyti apeliaciją, rekomenduojame prieš tai peržiūrėti savo darbą.

Daugiau klausimų apie apeliacijas.

Akademinės atostogos, studijų sustabdymas, nutraukimas grįžimas į studijas

Iki kada galiu pasiprašyti akademinių atsostogų?

Akademinių atostogų prašyti galima bet kada.

Daugiau klausimų apie akademines atostogas, studijų stabdymą.

Kokiais atvejais galiu pasiprašyti akademinių atostogų?

Studentui akademinės atostogos dėl ligos suteikiamos iki 2 metų; dėl nėštumo ir kūdikio priežiūros – ne ilgiau kaip 3 metams, o dėl asmeninių priežasčių iki 1 metų.

 

Kuo studijų stabdymas skiriasi nuo akademinių atostogų?

Studentui (klausytojui) dėl svarbių priežasčių Padalinio vadovas gali leisti ne ilgiau kaip 1 metams susistabdyti studijas, tuo tarpu akademinėms atostogoms pasiimti Padalinio vadovo sprendimo nereikia. Užsiregistruoti į studijas po studijų stabdymo ar akademinių atostogų privaloma ne vėliau kaip 5 dienos iki semestro, į kurį bus grįžtama, pradžios. Akademinių atostogų trukmė skaičiuojama nuo prašymo pateikimo Padalinio vadovui dienos.

Pasirenkamieji dalykai

Kur galima užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką?
Užsiregistruoti į pasirenkamąjį dalyką gali apsilankęshttps://klevas.vu.lt/pls/klevas/logon▸ PD registracija. Jei sistema nepateikia pasirinkimų, kreipkis į dekanatą (studijų skyrių) ir informuok apie galbūt įsivėlusią klaidą.

Daugiau klausimų apie pasirenkamuosius dalykus.

Egzaminai

Kada reikės laikyti egzaminą, jei per pavasario semestro egzaminų laikymo laikotarpį susirgau? Ar rugsėjo pradžioje, ar pasveikus birželio mėnesį? 
Egzaminų laikymo laikotarpis gali būti pratęstas ne ilgiau kaip 1 mėnesiui, skaičiuojant nuo naujo semestro pradžios. Taigi, pavasario egzaminų laikymo laikotarpio egzaminą reiktų laikyti rugsėjo mėnesį. Egzaminų laikymo tvarkaraštis yra sudaromas dėstytojo ir studentų susitarimu.

Daugiau klausimų apie egzaminus.

Perlaikymai, skolos

Jei pirmame semestre gavau skolą, o per perlaikymą jos išsitaisyti nepavyko, ar dar turiu progą nemokamai perlaikyti šį dalyką rugsėjį?
Ne, tokios galimybės neturi – teks kartoti kursą, sumokėti už dalyko kreditus ir laikyti egzaminą arba pasirašyti eksterno sutartį ir laikyti egzaminą eksternu.

Daugiau klausimų apie perlaikymus, skolas.

Kiek skolų turintis studentas šalinamas iš sąrašų? Kada skola yra laikoma akademine skola? Jei šį, pavasario, semestrą neišlaikysiu trijų ar keturių egzaminų, ar jau būsiu šalinamas, ar per pakartotinį egzaminų laikymo laikotarpį rudenį galėsiu sau ramiai viską perlaikyti?

Studentas šalinamas iš sąrašų, kai po perlaikymų turi daugiau nei 15 kreditų, tad, net jeigu neišlaikytum visų dalykų, dar turėtum antrą šansą per perlaikymus rudenį.

Skola – tai per egzamino ar įskaitos perlaikymą neišlaikytas egzaminas (įskaita).

Akademinė skola – tai egzamino ar įskaitos perlaikymo neišlaikymas po pirmojo kurso pakartojimo.

Vadinasi, jei egzamino neišlaikai 2 kartus, gauni skolą, jei keturis – akademinę skolą.

Kurso kartojimas

Už ką reikia mokėti kartojantiesiems kursą – ar tik už kreditus, ar ir už egzamino perlaikymą? Ką reikėtų daryti sumokėjus įmoką?
Kartojantieji kursą moka tik už kreditus – atskirai už egzamino laikymą mokėti nereikia. Sumokėjus įmoką reikia nueiti į dekanatą (studijų skyrių) ir pateikti tai įrodantį kvitą.

Daugiau klausimų apie kurso kartojimą.

Kursiniai darbai, praktika

Kas būna, jei neparašai ar neapsigini kursinio darbo?
Jei neparašai arba neapsigini kursinio darbo, gauni skolą ir kitais metais ją turi likviduoti.

Daugiau klausimų apie kursinius darbus, praktiką.

Sveikatos draudimas

Ar man reikia eiti į ligonių kasą dėl privalomojo sveikatos draudimo?
Nereikia. Visus studentų sąrašus teritorinėms ligonių kasoms persiunčia Universitetas.

Daugiau klausimų apie sveikatos draudimą.