Apeliacijos

Manęs netenkina egzamino įvertinimas. Ar įmanoma būtų kaip nors peržiūrėti savo darbą? 
Savo darbą peržiūrėti galima, tik reikia susitarti su dėstytoju. Darbai katedroje saugomi šešis mėnesius po egzamino laikymo. Jeigu norėsi rašyti apeliaciją, rekomenduotina savo darbą pamatyti.

Ar man praneš, kad apeliacija patenkinta arba atmesta? 
Taip. Egzaminų apeliacinsės komisijos pirmininkas, arba jo įgaliotas asmuo praneš e. paštu apie Apeliacinės komisijos sprendimą. Pagal universiteto studijų nuostatus, jokie sprendimai, taikomi studentui, laikomi negaliojančiais, kol apeliacinė komisija nepateikia galutinių išvadų.