VU SA CHGF Veiklos planavimai 2017/2018

VU SA CHGF komanda

Liepos 31 – rugpjūčio 2 d. Vilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Chemijos ir geomokslų fakultete (VU SA CHGF) koordinatoriai ir valdybos komanda dalyvavo 2017/2018 veiklos planavimuose.

Pasiruošimas planavimams pradėtas anksčiau, liepos 24 d. vyko susirinkimas, kurio metu buvo pristatinėjami ir nagrinėjami dokumentai. Paskirtas laikas buvo padalintas į dvi dalis:  pirmąją susirinkimo dalį gilintąsi į studijas reglamentuojančius dokumentus – VU studjų nuostatai, VU studijų pasiekimų vertinimo tvarka, SPK bei KAP (CHGF) nuostatai. Komanda aiškinosi, kokia šių dokumentų esmė, kėlė ir atsakinėjo į jiems rūpimus klausimus. Vėliau buvo pristatytos fakultete vykdomų studijų programų išorinio vertinimo išvados, jų metu pastebėtos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria kiekviena studijų programa, taip pat buvo pristatyti dviejų pastarųjų metų Klevo apklausų rezultatai, Revizijos komisijos išvados apie VU SA CHGF planavimus, metų veiklą bei VU SA komunikacijos strategija.

Pasiruošusi komanda vyko į planavimus, kurių pirmąją dieną kėlė padalinio bei studentams aktualias problemas,  jas prioritetizavo, stengdamiesi suskirstyti, kurios reikalauja didžiausių išteklių ir kurios atneštų daugiausiai naudos. Antrąją dieną dieną nagrinėtos mums svarbiausios problemos, o likusios dienos buvo paskirtos probemų bylų pildymui bei veiklos planavimui.

Buvo išsikeltos šios problemos:

  • Studentų rašto darbai nekokybiški – išsikeltas tikslas , jog bent du dalykų rašto darbai yra rašomi pagal pačių studentų pasirinktas darbo temas, atsižvelgiant į VU SA CHGF parengtus rekomendacinius kriterijus.
  • Katedrose nėra laboratorinių darbų (LD) vertinimo sistemos. Anksčiau nebuvo vieningos lab. darbų aprašų formos – ši problema išspręsta pernai. Dabar iškelta problema, kad toje pačioje katedroje skirtingi dėstytojai LD vertina skirtingai, todėl mūsų tikslas – bent 3 katedrose yra sukurtos LD vertinimo sistemos.
  • Antrosios pakopos studentų tvarkaraščiai nesuteikia galimybės derinti studijų su darbu. Šiai problemai spręsti problemos byla nebuvo sukurta, tačiau parengtas veiksmų planas. Išsikeltas tikslas – bent dvejoms antros pakopos studijų programoms pavėlinti tvarkaraščius, kad paskaitos ir užsiėmimai vyktų bent nuo 17h.

Taigi VU SA CHGF komanda stengsis per šiuos metus įvykdyti užsibrėžtus tikslus ir išspręsti studentams bei padaliniui aktualias problemas.

Vieningai Už Studentų Ateitį!