Išrinktas naujasis VU SA CHGF pirmininkas

Šių metų balandžio 6 dieną vyko Vilniaus universiteto Studentų atstovybės Chemijos ir geomokslų fakultete ataskaitinė-rinkiminė konferencija.

Konferencijos metu Justas Radzevičius pristatė VU SA CHGF 2016–2017 metų veiklos ataskaitą, VU SA Revizijos komisijos pirmininkė Rasa Ibelhauptaitė pristatė Revizijos rekomendacijas padaliniui. Buvo išrinktas naujasis VU SA CHGF pirmininkas, studentų atstovai į VU CHGF valdymo organus, komisijas ir komitetus bei VU SA valdymo organus.

Naujuoju VU SA CHGF pirmininku išrinktas pirmo kurso biochemijos studijų programos studentas Lukas Lisauskas.
VU SA CHGF kolegialaus valdymo organo (valdybos) nariais išrinkti: Gintarė Alminauskaitė, Laima Jasionytė, Tomas Kaveckas ir Justas Radzevičius.

Studentų atstovais Vilniaus universiteto Chemijos ir geomokslų fakulteto taryboje išrinkti Rokas Petrauskas (Chemija, 1 magistrantūros kursas) ir Tomas Gečas (Geologija, 1 magistrantūros kursas).
Studentų atstovais fakulteto komisijose ir kolegijose išrinkti:

 • Ginčų nagrinėjimo komisija – Arina Ašipauskaitė (Geologija, 3 kursas), Laima Jasionytė (Biochemija, 2 kursas), Justas Radzevičius (Nanomedžiagų chemija, 3 kursas)
 • Akademinės etikos komisija – Arina Ašipauskaitė, Klaudija Mačiūtė (Biochemija, 1 kursas)
 • Priėmimo-atestacinė komisija – Justas Radzevičius
 • Studijų kolegija – Laima Jasionytė

Studentų atstovais studijų programų komitetuose (SPK) išrinkti:

 • Biochemijos bakalauro – Laima Jasionytė
 • Chemijos bakalauro – Monika Milaknytė (Chemija, 3 kursas)
 • Chemijos magistro – Rokas Petraukas
 • Geografijos bakalauro – Gintarė Alminauskaitė (Geografija, 3 kursas)
 • Geologijos bakalauro – Arina Ašipauskaitė
 • Geologijos magistro – Tomas Gečas
 • Kartografijos magistro – Audrius Kalesnikovas (Kartografija, 1 magistrantūros kursas)
 • Nanomedžiagų chemijos bakalauro – Justas Radzevičius

Studentų atstovai bakalauro Meteorologijos ir hidrologijos, magistro Geografijos ir kraštotvarkos, magistro Hidrogeologijos ir inžinerinės geologijos, magistro Hidrometeorologijos ir magistro Nanomedžiagų chemijos SPK tęs savo darbą iki bus išrinkti nauji studentų atstovai. Norintys tapti šių studijų programų atstovais, gali kreiptis į atstovų koordinatorių el. paštu atstovai@chgf.vusa.lt.

Studentų atstovėmis VU SA Parlamente išrinktos Arina Ašipauskaitė ir Klaudija Mačiūtė.

Studentų delegatais į VU SA ataskaitinę-rinkiminę konferenciją išrinkti: Goda Andrijaitytė, Arina Ašipauskaitė, Laima Jasionytė, Lukas Lisauskas, Klaudija Mačiūtė, Benita Makaravičiūtė, Justas Radzevičius, Andrėja Tereškinaitė, Emilija Zakaitė, Marius Žeimantas.