CV ir motyvaciniai laiškai VU SA CHGF ataskaitinei–rinkiminei konferencijai

Kviečiame susipažinti su jau balandžio 24 d. vyksiančios VU SA CHGF ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu renkamų studentų, kandidatuojančių į VU SA CHGF Valdybos nario arba VU CHGF Tarybos studentų atstovo pareigas, CV ir motyvaciniais laiškais.

Į VU CHGF Tarybos studentų atstovo pareigas kandidatuoja:

Lukas Lisauskas

Luko Lisausko motyvacinis laiškas

Tomas Gečas

Tomo Gečo motyvacinis laiškas (CV)

Į VU SA CHGF valdybos nario pareigas kandidatuoja:

Lukas Lisauskas

Luko Lisausko motyvacinis laiškas

Laima Jasionytė

Laimos Jasionytės motyvacinis laiškas

Goda Andrijaitytė

Godos Andrijaitytės motyvacinis laiškas

Klaudija Mačiūtė

Klaudijos Mačiūtės motyvacinis laiškas

Aurelija Gulbicka

Aurelijos Gulbickos motyvacinis laiškas

 

Ataskaitinės – rinkiminės konferencijos darbotvarkė:

2018 m. VU SA CHGF ataskaitinės-rinkiminės konferencijos darbotvarkė

Kodėl verta dalyvauti pirmakursių stovykloje?

Kiekvienais metais rugpjūčio pabaigoje naujųjų VU CHGF studentų laukia pirmakursių stovykla, kurios metu galima susipažinti su kurso draugais bei administracija, pristatomos universiteto organizacijos, veiklos, kuriomis galima užsiimti greta studijų.

Praeitais metais stovyklos metu pirmakursiai klausėsi paskaitų apie VU SA, Chemijos ir geomokslų institutus, socialinę ir akademinę informaciją bei Chemikų dienas, dalyvavo orientacinio varžybose bei protkovėje, žaidė Žalgirio mūšį, susipažino su bendrakursiais, kuratoriais, stovyklos vadovais ir svečiais, o, svarbiausia, gerai praleido laiką.

 

Šiemet pirmakursių stovykla rengiama bendrai Chemijos ir geomokslų institutams, ir norėdami pasidalinti įspūdžiais, apklausėmė keletą buvusių pirmakursių, kokia buvo jų patirtis, kodėl, jų manymu, yra verta dalyvauti fuxų stovykloje.

Kodėl verta dalyvauti pirmakursių stovykloje?Todėl, kad stovykloje nereikia laukti rugsėjo tam, jog pasijaustum studentu. Į fux’ų stovyklą registravausi kai tik prasidėjo registracija, nes buvau girdėjęs, jog jose būna tokių veiklų kuriose maloniai nustembi atradęs kažką naujo savyje ar kituose fux’uose. Atvykau tikėdamasis smagiai praleisi laiką, daug nesitikėjau nieko išmokti. Boy oh boy,klydau. Stovykloje susipažįsti su savo kursiokais, kuratoriais, stovyklos organizatoriais, kurie, keisčiausias dalykas po mokyklos – žiūri į tave kaip į sau lygų studentą, laisvai bendrauja ir nestato į jokius rėmus. Per tris dienas sužinojau daugiau apie universitetą ir gyvenimą jame nei bendraujant su vyresniais draugais mokyklos laikais, rugsėjo pirmąją atėjęs į universitetą mačiau ne nepažįstamus veidus, o draugus.

Lukas Lisauskas (VU SA CHGF pirmininkas)

Pabaigęs mokyklą ir įstojęs į universitetą jautiesi toks joks – nebe mokinys, bet dar ir ne studentas. O tada nuvažiuoji į pirmakursių stovyklą ir visos problemos išsisprendžia. Čia ne tik sužinai daugybę naudingos informacijos iš lektorių ir nuostabių kuratorių. Svarbiausia, kad čia susipažįsti su žmonėmis, kurie bus geriausi draugai visa studijų laikotarpį – grupiokais, kursiokais ir fakultečiokais. Iš stovyklos parsiveži nuovargį ir pačius gražiausius vasaros prisiminimus. Be to, jautiesi maždaug šimtą kartų drąsiau prasidėjus mokslo metams, nes atėjęs į salę, kurioje sėdi virš šimto žmonių, pusę jų jau pažįsti. Pirmakursių stovykla yra nuostabiausias tramplinas į studentišką gyvenimą – būtinai juo pasinaudok!

          – Laima Jasionytė (VU SA CHGF vicepirmininkė)

Fuxai tai tarsi naujo gyvenimo etapo pradžia. Jie padeda su juo susipažinti, apsiprasti bei susirasti naujų draugų. Nuo fuxų stovyklos prasideda geriausi studijų metai ir tai gali lemti, kokie puikūs jie bus.

Austė Jancevičiūtė (VU CHGF kuratorė)

Būdama pirmakurse į stovyklą nevažiavau – bijojau, tada aišku, prisigalvojau įvairių priežasčių ir argumentų, kodėl visgi stovykla nėra gerai man, tai sumažino kaltę, na…. bent trumpam, kol neatėjau į pasiruošimus eisenai ir nepamačiau besišypsančių veidų, smagiai bendraujančių grupelių besifotografuojančių kartu ar dirbančių prie dekoracijų. Jiems viskas buvo lengviau, daugelis jau buvo pažįstami, o susipažino juk stovykloje… Ten visi tokie patys – visi išsigandę ir be pažįstamų, tad susipažinti lengviau, o vėliau jau kitaip, ypač jei nesi labai drąsus žmogus. Buvo dar blogiau, kai visi pasakojo apie stovyklą, visus nuotykius, prisiminimus, o veidai tik švyti.. Ir kiekvienas toks pasakojimas baigiasi tuo pačiu sakiniu – ,, Ach, kaip norėčiau ten grįžti…”

  – Benita Makarvičiūtė (VU SA CHGF socialinės srities koordinatorė)

Fuxų stovykla – tai įvykis, kurio tikrai nepamirši. Čia ne tik sužinojau informaciją, kurios negalvojau, kad man prireiks, bet susipažinau su žmonėmis, kurie dar ilgai bus neatsijiemi nuo nepamirštamų jaukių vakarų kartu ar mokslo, kuris dėka jų, tampa lengvesnis.

                                                 – Emilija Sadauskaitė ( VU CHGF studentė)

Fuxų stovykla – tai puiki galimybė palydėti vasarą bei puikiai praleisti laiką gryname ore, taip pat tai jau pirmas įvadas į studentišką gyvenimą! O kada geriau jei ne per fuxų stovyklą megzti naujas pažintis, susirasti naujų draugų arba mokslo kolegų su bendrais interesais? Šiemet pirmakursiams pasisekė, kadangi jie turės galimybę susipažinti ne tik su savo instituto studentais, taip pat ir su kitos mokslo šakos studentais. Beje, nepraleiskite progos pabendrauti su vyresnių kursų studentais!

 – Aurelija Gulbicka (VU SA CHGF marketingo srities koordinatorė)

 

VU SA CHGF Veiklos planavimai 2017/2018

VU SA CHGF komanda

Liepos 31 – rugpjūčio 2 d. Vilniaus Universiteto Studentų Atstovybė Chemijos ir geomokslų fakultete (VU SA CHGF) koordinatoriai ir valdybos komanda dalyvavo 2017/2018 veiklos planavimuose.

Pasiruošimas planavimams pradėtas anksčiau, liepos 24 d. vyko susirinkimas, kurio metu buvo pristatinėjami ir nagrinėjami dokumentai. Paskirtas laikas buvo padalintas į dvi dalis:  pirmąją susirinkimo dalį gilintąsi į studijas reglamentuojančius dokumentus – VU studjų nuostatai, VU studijų pasiekimų vertinimo tvarka, SPK bei KAP (CHGF) nuostatai. Komanda aiškinosi, kokia šių dokumentų esmė, kėlė ir atsakinėjo į jiems rūpimus klausimus. Vėliau buvo pristatytos fakultete vykdomų studijų programų išorinio vertinimo išvados, jų metu pastebėtos pagrindinės problemos, su kuriomis susiduria kiekviena studijų programa, taip pat buvo pristatyti dviejų pastarųjų metų Klevo apklausų rezultatai, Revizijos komisijos išvados apie VU SA CHGF planavimus, metų veiklą bei VU SA komunikacijos strategija.

Pasiruošusi komanda vyko į planavimus, kurių pirmąją dieną kėlė padalinio bei studentams aktualias problemas,  jas prioritetizavo, stengdamiesi suskirstyti, kurios reikalauja didžiausių išteklių ir kurios atneštų daugiausiai naudos. Antrąją dieną dieną nagrinėtos mums svarbiausios problemos, o likusios dienos buvo paskirtos probemų bylų pildymui bei veiklos planavimui.

Buvo išsikeltos šios problemos:

  • Studentų rašto darbai nekokybiški – išsikeltas tikslas , jog bent du dalykų rašto darbai yra rašomi pagal pačių studentų pasirinktas darbo temas, atsižvelgiant į VU SA CHGF parengtus rekomendacinius kriterijus.
  • Katedrose nėra laboratorinių darbų (LD) vertinimo sistemos. Anksčiau nebuvo vieningos lab. darbų aprašų formos – ši problema išspręsta pernai. Dabar iškelta problema, kad toje pačioje katedroje skirtingi dėstytojai LD vertina skirtingai, todėl mūsų tikslas – bent 3 katedrose yra sukurtos LD vertinimo sistemos.
  • Antrosios pakopos studentų tvarkaraščiai nesuteikia galimybės derinti studijų su darbu. Šiai problemai spręsti problemos byla nebuvo sukurta, tačiau parengtas veiksmų planas. Išsikeltas tikslas – bent dvejoms antros pakopos studijų programoms pavėlinti tvarkaraščius, kad paskaitos ir užsiėmimai vyktų bent nuo 17h.

Taigi VU SA CHGF komanda stengsis per šiuos metus įvykdyti užsibrėžtus tikslus ir išspręsti studentams bei padaliniui aktualias problemas.

Vieningai Už Studentų Ateitį!

 

LSP grąžinimas

Ei, studente!

Ar baigi/nutrauki studijas?

Primename, kad baigdamas/nutraukdamas studijas privalai pristatyti LSP į VU SA CHGF padalinį arba VU SA Centrinį biurą.

Pristatyti mums LSP gali 12-14h iki birželio 16d.

Jei neturėjai LSP,  kreipkis į mūsų LSP koordinatorių nurodydamas asmens kodą bei vardą pavardę el.paštu:

lsp@chgf.vusa.lt